0 Jobs | 635 Resumes | 3 Companies
Slide background

Despre proiect

P.A.S. – Profesori + Angajatori + Studenti

Proiectul își propune îmbunătățirea oportunităților de învățare ale studenților prin promovarea calității și a inovării în învățământul superior, pregătirii superioare a studenților la masterat și consolidarea parteneriatelor între universități și mediul de afaceri, în vederea creșterii competitivității studenților pe piața muncii.

Instrumentul inovativ propus de acest proiect este însăși platforma on-line P.A.S, platforma care va fi dezvoltata în vederea promovării rețelelor, mecanismelor și parteneriatelor implicând universități, actori relevanți pe piața muncii, angajatori și studenți, inclusiv peerlearning.

  • Rețeaua P.A.S. duce la îmbunătățirea colaborării între universități și angajatori prin implicarea angajatorilor în procesul de invățare a viitoarei forțe de muncă, cu ajutorul instrumentelor inovative create prin proiect, precum platforma P.A.S.

PRINCIPALELE ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL PROIECTULUI:

  • Conferința de lansare a proiectului
  • Vizita de studiu Italia
  • Ziua porților deschise la ASE
  • Dezvoltarea web-site-ului proiectului
  • Dezvoltarea platformei PAS
  • Promovarea și dezvoltarea rețelei PAS
  • Cercetare calitativă la nivel național și transnațional pentru adaptarea programelor de master la nivel european și la cerințele pieței muncii.

SEMINARIILE DE PREZENTARE A RETELEI

Perioada: 4 Iunie 2015

Locația: Academia de Studii Economice București

Activitatea: 4.3 – ,,Promovarea și dezvoltarea rețelei P.A.S.”

Scop: Membrii parteneriatului rețelei trebuie să participe activ la promovarea platformei, astfel încât aceasta să reprezinte principalul instrument de armonizare între mediul universitar și cel de afaceri.

Perioadele:  15 și 16 Mai 2015

—  Locația: Școala Națională de Studii Politice și Administrative

—  Activitatea: 4.3 – ,,Promovarea și dezvoltarea rețelei P.A.S.”

—  Scop: Membrii parteneriatului rețelei trebuie să participe activ la promovarea platformei, astfel încât aceasta să reprezinte principalul instrument de armonizare între mediul universitar și cel de afaceri.

Avantajele specifice mediului de afaceri

—  identificarea și urmărirea traseului academic al potențialilor angajați;

—   facilitarea selectării candidaților având competențe și cunoștințe adecvate profilului urmărit de organizațiile membre ale rețelei;

—  stabilirea și îmbunătățirea legăturilor și colaborărilor pe termen lung între angajatori și universități, centre de cercetare și societatea civilă.

FOCUS GRUPURI – ADAPTAREA PROGRAMELOR DE MASTER

Perioada: 4 Iunie 2015

Locația: Academia de Studii Economice București

Activitatea: 5.3 – ,,Cercetare calitativă la nivel național și transnațional pentru adaptarea programelor de master la nivel european și la cerințele pieței muncii.”

Scopul focus-grupurilor este de a reuni reprezentanții mediilor de afaceri și academic cu studenții în vederea efectuării unei cercetări calitative care să rezulte în îmbunătățirea programelor de masterat vizate.

Perioadele:  15 și 16 Mai 2015

—  Locația: Școala Națională de Studii Politice și Administrative

—  Activitatea: 5.3 – ,,Cercetare calitativă la nivel național și transnațional pentru adaptarea programelor de master la nivel european și la cerințele pieței muncii.”

Scopul focus-grupurilor este de a reuni reprezentanții mediilor de afaceri și academic cu studenții în vederea efectuării unei cercetări calitative care să rezulte în îmbunătățirea programelor de masterat vizate.

Vizibilitatea sporită a proiectului a avut impact și asupra profesorilor din cadrul altor universități de prestigiu, care doresc să se alăture activ inițiativei demarate în cadrul proiectului. Astfel, chestionarul adresat mediului universitar va fi adaptat pentru a putea fi distribuit către toate facultățile, fiind totodată încărcat și pe platforma PAS.

Zilele Porților Deschise și Zilele Carierei

În perioada 14 – 16 iulie 2015, în cadrul proiectului „P.A.S. –Profesori+Angajatori+Studenţi – Un PAS mai aproape spre educaţia orientată către angajare”, având numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/140317, Solicitantul – Academia de Studii Economice București, în colaborare cu Partenerul 1 – Asociatia PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabila, au fost organizate evenimentele: Zilele Porților Deschise și Zilele Carierei.

Made with by Alex Gurghis and Radu Trifan. Powered by WordPress